Styrelse och valberedning

Styrelsen

Styrelsen i Campushallen/LSIF väljs på föreningens vårmöte. Enligt stadgarna består vår styrelse av en ordförande och sex ledamöter. Styrelsens främsta uppgift är jobba strategiskt och "verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen". Styrelsens arbetsuppgifter, hämtat direkt från våra stadgar, är:

  • att tillse att före föreningen bindande regler iakttas.
  • att tillse att ev föreningsmötet fastställda beslut verkställs.
  • att tillse att arbetet planeras, leds och fördelas inom föreningen.
  • att ansvara för och förvalta föreningens medel.
  • att utveckla föreningens långsiktiga strategier och visioner.

 

Vill du komma i kontakt med hela styrelsen eller valberedningen så går det bra att använda styrelsen@campushallen.se eller valberedningen@campushallen.se, vill du istället komma i kontakt med en enskild person så går det att klicka på deras namn för att få fram aktuell mailadress. 

 

Pär Sjöstrand


Styrelsens ordförande

Civilingenjör från Y-linjen som jobbar med projektledning på Saab.
Har stort intresse för träning både för prestation och för hälsa.
Min egna träning är främst löpning som kompletteras med styrketräning och yoga.

 

 

Margareta Alfredson


Styrelseledamot (vice ordförande)

Civilekonom från Linköpings universitet. Jobbar som marknadsförare på Kommunikations- och marknadsavdelningen på LiU. Har tidigare jobbat på Saab med varumärkesfrågor och marknadskommunikation. Tidigare erfarenhet från föreningsliv är AIESEC, bostadsrättsförening och Linköpings Budoklubb. Har ett förflutet inom budosporter, främst ju-jutsu där jag har svart bälte. Idag består träningen av aktiviteter anpassade efter årstid – skidor, skridskor, löpning, simning och Campushallens utbud.  

 

Martin Hedman


Styrelseledamot

Har lång tids historia tillsammans med LSIF, långt innan Campushallen byggdes. Är verksam i några små bolag, ITA Utveckling AB och IUC Sverige AB, med utgångspunkt från Mjärdevi + en av mina döttrars hästföretag i Skåne. Civ.ing I en gång i tiden här i Linköping.  Min LSIF karriär som ledare handlar om – gympa, alpint och innebandy.  Håller mer än gärna på med gruppträning, innebandy och skidåkning – utför och längd i min vardag. 

 

Irma Wenhov


Styrelseledamot

Studerar Kemisk Biologi på Linköpings universitet, tredje året av fem. Har under min tid på universitetet engagerat mig i Urfadderiet, TBi20, LinTek45, München Hoben, KALAS-mottagningen, LiU iGEM och suttit ett år som heltidare i LinTek:s ledning. Innan jag började på universitetet jobbade jag som danslärare samtidigt som jag ledde en dansförening. Tycker att det är kul att träna boxning och gå på pass när jag väl hinner.”

 

Emma Westberg


Styrelseledamot

Studerar till civilingenjör på EMM vid LiU. Har tidigare engagerat mig i både kåren som företagsansvarig i LinTek Näringsliv och maskin-sektionen som huvudcoach för draglaget. Jag har ridit sen jag föddes och vann bland annat Skandinaviskt mästerskap i galopp år 2007. Min träning i dagsläget består mestadels av gymträning och en del pass som Underground och Spinning. Utöver detta har jag nyligen börjat träna Thaiboxning, så det är bäst att ni passar er

 

Andreas Capilla


Styrelseledamot

Beteendevetare från Linköpings universitet som arbetar med regionala utvecklingsfrågor såsom näringsliv, bildning, kultur och samhälls­planering i Region Östergötland. Har haft träningen som en naturlig del av vardagen genom hela livet, numera som långdistanstriathlet i IK NocOut.se. Drivs av kraften av att fortfarande som 45+ utvecklas av min träning såväl personligt som prestationsmässigt. Har erfarenhet från styrelsearbete i Marknadsbolaget Fjärde Storstadsregionen, ett par bostadsrättsföreningar och föreningslivet.”

 

Arne Forslund


Styrelseledamot

Civilekonom från Linköpings universitet. Arbetar som ekonomichef på CMA Research AB samt driver egen konsultfirma. Har ett förflutet som freestyleåkare och domare under framförallt 80- och 90-talet. Ägnar mig numer åt golf, cykling och längdskidåkning på motionsnivå.

 

Våra internrevisorer

 

Christina Ahremark


Suppleant Intern- och sakrevisor

Civilingenjör från Chalmers tekniska högskola där jag också var aktiv som idrottskvinna under en period för sektionen och kåren. Har suttit och sitter i ett antal ideella föreningsstyrelser. Är utbildad examinator inom utmärkelse svensk kvalitet, en bra grund att stå på för detta uppdrag. Jobbar annars omväxlande inom FM och FMV inom olika roller. Har alltid tränat regelbundet, först med fotboll, lite friidrott och gympapass i dess olika former. Men även UV-rugby ett kort tag och nu mer volleyboll. Löpning, skidåkning och kajaking gillas också.”

 

Barbro Eriksson


Intern- och sakrevisor

Civilingenjör från LiU (I-linjen) och arbetar idag på CMA Research. Har varit aktiv i styrelsen i LSIF sedan lång tid tillbaka i olika roller bland annat som tf ordförande. I min ungdom tävlingssimmade jag men idag blir det mer skjutsning av mina två söner till olika aktiviteter och träning på Campushallen så ofta jag hinner med.

 

Vår valberedning

 

Karl Norén


Valberedning - sammankallande

Jag är en student på Linköpings universitet som är i slutfasen på min utbildning till Civilingenjör inom Datateknik. Jag har alltid haft ett intresse av att engagera mig ideellt. Under studietiden har jag bland annat suttit med i boendeföreningen på Irrblosset. Mitt idrottsintresse är stort och brett. Jag har tidigare spelat fotboll och tennis. Just nu är träningsformerna främst de fyra Klassikersporterna samt Campushallens utbud.

 

Olov Daniels


Studerar sista året på civilingenjörsutbildningen i Maskinteknik vid Linköpings universitet. Utöver studierna har jag varit handledare för ett kandidatprojekt i fordonskonstruktion och hjälpt till under arbets-marknadsmässor. Jag är dalmas och skidåkare i grunden, både utför och på längden. Efter flytten till Linköping har skidorna blivit ersatta av cykel och löpskor av naturliga skäl.”

 

Maria Andersson


Studerar till Civilingenjör inom design och produktutveckling med inriktning på teknisk design, fjärde året. Mina tidigare student-arrangemang har varit inom min sektion, maskinteknologsektionen, har också suttit med i kommittéerna som arrangerat München Hoben 2016 och Studentorkesterfestivalen 2017 samt var med i LinTeks fullmäktige 16/17. Jag tycker att det är viktigt att en sund kost och träning är en naturlig del i alla studenters vardag. Favoritpassen är Step och Kettlebells men det är inte mycket som slår känslan i kroppen efter ett riktigt bra gympass