Tid
Pass
Instruktör
Platser / Lediga / Reserver
tors11:15 - 12:00
Joel F
Platser / lediga / reserver: 40 / 23 / 0
40 / 23 / 0
Passerat
tors12:15 - 13:00
Jimmy J
Platser / lediga / reserver: 40 / 31 / 0
40 / 31 / 0
tors12:15 - 17:00
Platser / lediga / reserver: 100 / 0 / 0
tors12:15 - 12:45
Inställt
Platser / lediga / reserver: 40 / 30 / 0
40 / 30 / 0
Inställt
tors12:15 - 12:45
Ida K
Platser / lediga / reserver: 20 / 16 / 0
20 / 16 / 0
tors15:30 - 16:15
Åsa Wr
Platser / lediga / reserver: 27 / 18 / 0
27 / 18 / 0
tors16:00 - 17:00
Andreas Se
Platser / lediga / reserver: 5 / 5 / 0
5 / 5 / 0
tors16:30 - 17:15
Marta L
Platser / lediga / reserver: 40 / 29 / 0
40 / 29 / 0
tors16:45 - 17:45
Ugur Me
Platser / lediga / reserver: 40 / 0 / 6
40 / 0 / 6
tors17:00 - 17:30
Andreas Se
Platser / lediga / reserver: 0 / 0 / 0

Följ @campushallen på Instagram