Alkohol och tobak

Alkohol orsakar försämrat omdöme, överdriven konsumtion kan dessutom ha skadlig verkan på kroppen. Nikotin förorsakar ett förhöjt blodtryck vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och slaganfall.

 

Med detta som bakgrund arbetar Campushallen aktivt för att hjälpa föreningens medlemmar och kunder att uppnå bra träningseffekt och en god hälsa. Detta sker genom:

 

  • att anställda/arvoderade avstår från alkoholkonsumtion som riskerar att påverka arbetet och förmågan att utföra sina arbetsuppgifter/uppdrag
  • att uppdraget som idrottsledare liksom idrottsutövandet sker alkoholfritt och nyktert
  • att förtäring av alkohol inte får ske samtidigt som träning bedrivs i samma lokal
  • Campushallen är en rökfri miljö
  • att anställda/arvoderade, medlemmar och kunder görs medvetna om tobakens och alkoholens negativa inverkan på individ och miljö och därmed arbetar för att konsumtionen minskar

 

Reviderad och beslutad av styrelsen april 2019.