Time
Activity
Instructor
Slots / Free / Reserves
Thu10:00 to 11:00
Camilla Re
Slots / free / reserves: 20 / 17 / 0
20 / 17 / 0
Thu11:30 to 12:15
Andreas Se, Andreas Se
Slots / free / reserves: 40 / 29 / 0
40 / 29 / 0
Thu12:00 to 12:45
i

Detta pass är endast bokbart för deltagare i PT gruppen Weight trainer. Septembergruppen

Camilla Re
Slots / free / reserves: 6 / 4 / 0
6 / 4 / 0
Thu12:15 to 12:45
Ellinor E
Slots / free / reserves: 15 / 12 / 0
15 / 12 / 0
Thu12:15 to 13:00
Magdalena Gr
Slots / free / reserves: 25 / 22 / 0
25 / 22 / 0
Thu15:00 to 16:00
Andreas Se, Andreas Se
Slots / free / reserves: 0 / 0 / 0
Thu15:30 to 16:15
Åsa Wr
Slots / free / reserves: 25 / 20 / 0
25 / 20 / 0
Thu16:00 to 18:00
Slots / free / reserves: 50 / 0 / 0
Thu16:30 to 17:30
Andreas Se, Andreas Se
Slots / free / reserves: 49 / 22 / 0
49 / 22 / 0
Thu17:00 to 19:00
i

Pass i utegymmet, 30 min, startar kl 17:30 och 18:30. Ingen föranmälan, dropin 16 platser.

Josefin Do
Slots / free / reserves: 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0

Följ @campushallen på Instagram