Om oss

Campushallen arbetar utifrån en verksamhetsidé som sammanfattar den verksamhet vi erbjuder och varför. Den verksamhetidén styr vårt dagliga arbete och vår strävan att hela tiden leverera och skapa mera idrott och träningsglädje.

Vi erbjuder idrotts- och friskvårdsverksamhet av hög kvalitet, bredd och mångfald.
Vi arbetar med hälsofrämjande aktiviteter för att få människor att bli inspirerade, orka mera och må bättre.
Vi vill skapa träningsglädje!

För att ytterligare tydliggöra vad vi menar så har vi även valt vilken definition hälsa har hos oss:

  • Hälsa definierar vi utifrån ett medicinskt, socialt samt personorienterat perspektiv.
  • Träning har bevisad och kraftfull effekt i förebyggande syfte för flera medicinska sjukdomstillstånd samt kan bevisligen ur ett socialt perspektiv öka nivån av hälsa vid sjukdomstillstånd.
  • Upplevd ohälsa ur ett personorienterat perspektiv kan leda till medicinsk och social ohälsa och tvärtom.
  • Har du hälsa ur ett medicinskt perspektiv ökar dina chanser att inneha hälsa ur även andra perspektiv.
  • Din bild av hälsa påverkar ditt upplevda hälsotillstånd samt ditt upplevda hälsotillstånd påverkar din nivå av hälsa ur det sociala perspektivet.

 

Vi har också valt att arbeta med förtydligande kring bredd och mångfald:

  • Med bredd menar vi att ha ett stort utbud vad gäller olika aktiviteter och träningsformer, olika intensiteter och passlängd, med och utan redskap/musik, inomhus och utomhus.
  • Med mångfald menar vi att alla är välkomna, givet att de följer regler verksamheten har, och där vi inkluderar alla och ser olikheter som en tillgång!