Ny anläggning och byggnation i Ebbepark

2016 blev det klart att Campushallen blir första aktören in i det nya kvarteret i Ebbepark. Vi skrev i maj månad ett intentionsavtal med ambition att skriva ett hyresavtal om att etablera verksamhet även i Ebbepark.
2017 började anläggningen byggas och kommer att vara klar för inflyttning tidigt 2021. 

Maj 2018 hade vi ett extrainsatt årsmöte i Campushallen/LSIF där styrelsen fick mandat att överföra vissa delar av verksamheten till ett dotterbolag.  

Juni 2018 förvärvar föreningen LSIF ett aktiebolag som namnändras till Campushallen Friskvårds AB.

2018-06-20 skrevs hyresavtal om en hyra lokaler för en ny träningsanläggning på ca 2700 kvm. Avtalets parter är Sankt Kors Fastighets AB och Campushallen Friskvårds AB. Ny etablering kommer att innehålla en fullstor bollhall med läktare, gruppträningssalar, gym och behandlingsenhet.

Campushallen-Ebbepark blir namnet på den nya anläggningen och om det blir fler anläggningar i en framtid så kommer alla att heta Campushallen som ett slags förnamn och geografiska placeringen som ett slags efternamn. När det blir aktuellt så kommer nuvarande anläggning att heta Campushallen-Vallastaden.

Ambitionen är att en expansion har fördelar för både befintliga och nya medlemmar. Det kommer vara möjligt att ta del av verksamheterna var för sig och även genom ett kombi-kort. 

Häng med oss i byggets framfart!