Lilla skolpaketet

Inspiration!

Vårt lilla skolpaket handlar om inspiration. Det passar en eller flera klasser och är ett perfekt sätt för dig som idrottslärare och för eleverna att bryta av den ordinarie idrottsundervisningen och prova något nytt!

Vi tar oss in i två av Campushallens luftiga lokaler där ett starkt Bodypump och ett spännande Underground pass idag står på schemat. Eleverna får själva välja vilken av aktiviteterna de vill vara med på. Passen håller på en timme och efteråt serverar vi energipåfyllnad.

Er halvdag kan se ut så här:

Samling och ombyte 08:30 – 08:55
Bodypump och Underground 09.00 – 10.00
Energipåfyllnad (frukt och vatten) 10:00 – 10:30
Dusch och ombyte 10:30 – 11:00

Referens:

Inspirationspass med dans och klättring för Jensen Gymnasiets elever årkurs två.

Citat:

”Min klass fick prova på Sh’bam och klättring. Det var både kunskapshöjande och framför allt tyckte eleverna det var kul att bryta av den ordinarie idrottsundervisningen. Vi är mycket nöjda med våra aktiviteter!”
Anton Svensson, idrottslärare Jensen Gymnasiet Linköping

Kostnad:

Max antal elever: 50 st, pris: ca. 2 500 kr.

Gör en tid- och prisförfrågan