Kurser

Campushallen har ett brett utbud av kurser och föreläsningar inom idrott och hälsa, som komplement till vårt ordinarie utbud. Du behöver inte ha träningskort hos oss för att delta - alla är välkomna! Nedan finner du våra kurser för kommande termin. Kontakta kursansvarig om du har frågor eller funderingar. Vi ses!


 

I kursen Hjärt-lungräddning med hjärtstartare lär våra instruktörer ut de kunskaper som behövs för att ge livräddande hjärt- och lungräddning, och hur man använder en hjärtstartare vid ett hjärtstopp. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment där deltagarna får lära sig lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp, agera vid ett hjärtstopp, göra HLR samt använda defibrillering - hjärtstartare. 
Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning. 
Kursen genomförs till stor del på golvet.