Jobba hos oss

Det är många engagerande i vår verksamhet. Vår organisation består av personal, arvoderade och så alla våra medlemmar och kunder förstås!

 

Personal

Vi är idag ett 20-tal anställda i verksamheten. Det är terapeuter, receptionister, ansvariga inom de olika verksamheterna samt supportpersonal till verksamheten. Är du intresserad av att arbeta hos oss så önskar vi CV och personligt brev från dig till jobb@campushallen.se. Vakanta platser annonseras på hemsidan och om du vill skicka in dina handlingar till oss spontant så är du välkommen - vi rekommenderar då att du specificerar vilka dina intresseområden är.

 

Arvoderade

Instruktör

Att vara instruktör inom vår gruppträning är ett deltidsuppdrag och du har troligtvis en annan huvudsaklig sysselsättning. Alla olika åldrar, personligheter, erfarenheter och kompetenser behövs. För att söka till instruktör läs mer här.

Ledare/domare

Att vara bollsportsledare och domare inom våra åtta olika bollsporter är ett deltidsuppdrag. Du har troligen en annan huvudsaklig sysselsättning och alla olika åldrar, personligheter, erfarenheter och kompetenser behövs. För att söka dess uppdrag se fyll i "Instruktörsprofilen"

Gymvärd

Som gymvärd på Campushallen är du behjälplig i gymmet för frågor och tips. Du hjälper till med att hålla god ordning på redskap och vikter. Du hjälper våra kunder till rätta genom att informera om gymmets utformning, hjälper dem med teknik och övningar samt vid behov visar hur maskiner och redskap i gymmet fungerar. Du ska även grundläggande kunna informera om övriga aktiviteter och tjänster som vi erbjuder och hur anläggningen i allmänt fungerar.

För att söka till gymvärd läs mer här.

Studentpanel

Var med och bidra som student och träningsintresserad till Campushallens utveckling framåt!
Du är student som huvudsakliga sysselsättning med ett brinnande intresse för att träna och sprida träningsglädje till andra. Är detta någonting för dig? Läs mer om uppdraget och se aktuell ansökningsperiod.

Styrelsen, valberedning och internrevisorer

De som blir valda av årsmötet i vår förening är styrelse, valberedning och våra internrevisorer. De har ett strategiskt uppdrag med fokus på föreningen och dess medlemmar som helhet. Inför val på nästa föreningsmöte hösten 2017 sökes ledamöter till själva valberedningen.Sammankallande finns på plats och har arbetat med uppdraget under några år med goda resultat. Det är ett ansvarsfyllt uppdrag att arbeta i en valberedning, och arbetet sker ofta i det tysta. Vår styrelse är fulltalig och arbetet fungerar väl så framåtskridande arbete med framförhållning och utvärdering av gjorda förändringar är det som arbetet riktar in sig på nu. 

Valberedningens uppgift är att nominera och bevara en fungerande styrelse som på ett kvalificerat sätt kan hantera föreningens verksamhet. 

Valberedningen föreslår nya ledamöter till styrelseuppdrag och valberedning samt utvärderar styrelsens arbete fortlöpande och förser styrelsen med återkoppling. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter som arbetar parallellt med styrelsens arbete och väljs in på en mandatperiod om ett år. Idag består uppdragen som du väljs till både av ideellt engagemang och som arvoderad.