Jobba hos oss

Det är många engagerande i vår verksamhet. Vår organisation består av personal, arvoderade och så alla våra medlemmar och kunder förstås!

 

Personal

Vi är idag ett 20-tal anställda i verksamheten. Det är terapeuter, receptionister, ansvariga inom de olika verksamheterna samt supportpersonal till verksamheten. Är du intresserad av att arbeta hos oss så önskar vi CV och personligt brev från dig till jobb@campushallen.se. Vakanta platser annonseras på hemsidan och om du vill skicka in dina handlingar till oss spontant så är du välkommen - vi rekommenderar då att du specificerar vilka dina intresseområden är.

 

Arvoderade

Instruktör

Att vara instruktör inom vår gruppträning är ett deltidsuppdrag och du har troligtvis en annan huvudsaklig sysselsättning. Alla olika åldrar, personligheter, erfarenheter och kompetenser behövs. För att söka till instruktör läs mer här.

Ledare/domare

Att vara bollsportsledare och domare inom våra åtta olika bollsporter är ett deltidsuppdrag. Du har troligen en annan huvudsaklig sysselsättning och alla olika åldrar, personligheter, erfarenheter och kompetenser behövs. För att söka dess uppdrag se fyll i "Instruktörsprofilen"

Gymvärd

Som gymvärd på Campushallen är du behjälplig i gymmet för frågor och tips. Du hjälper till med att hålla god ordning på redskap och vikter. Du hjälper våra kunder till rätta genom att informera om gymmets utformning, hjälper dem med teknik och övningar samt vid behov visar hur maskiner och redskap i gymmet fungerar. Du ska även grundläggande kunna informera om övriga aktiviteter och tjänster som vi erbjuder och hur anläggningen i allmänt fungerar.

För att söka till gymvärd läs mer här.

Studentambassadör

Att vara Studentambassadör är ett förtroendeuppdrag inom ramen för Campushallen. Du är student som huvudsakliga sysselsättning med ett brinnande intresse för att träna och sprida träningsglädje till andra. Är detta någonting för dig? Läs mer om uppdraget och se aktuell ansökningsperiod.

Styrelsen, valberedning och internrevisorer

De som blir valda av årsmötet i vår förening är styrelse, valberedning och våra internrevisorer. De har ett strategiskt uppdrag med fokus på föreningen och dess medlemmar som helhet. Inför val på nästa föreningsmöte våren 2017 söker valberedningen nu styrelsekompetens. 

Valberedningens uppgift är att nominera och bevara en fungerande styrelse som på ett kvalificerat sätt kan hantera föreningens verksamhet. 

Valberedningen föreslår nya ledamöter till styrelseuppdrag och valberedning samt utvärderar styrelsens arbete fortlöpande och förser styrelsen med återkoppling. I dagsläget består valberedningen av tre ledamöter som arbetar parallellt med styrelsens arbete och väljs in på en mandatperiod om ett år. Idag består uppdragen som du väljs till både av ideellt engagemang och som arvoderad. 

Campushallen expanderar – delta genom engagemang i styrelsen!

Campushallen står nu inför en mängd spännande utmaningar. Inom tre år kommer vi öppna ytterligare en anläggning i Ebbepark och planer finns på ytterligare expansion både på andra platser och inom andra områden. Även bolagisering av verksamheten undersöks. 

Vi söker nu dig som genom engagemang i styrelsen vill vara med och driva utvecklingen framåt, så vi når våra expansionsmål. 

Du behöver ha god förståelse för vår verksamhet, för försäljning till konsument i en expanderande verksamhet och för ekonomiska frågor. Du behöver kunna sätta dig in i de förändringar som Campushallen/LSIF står inför och förstå hur det påverkar verksamheten. Engagemang i frågor som rör Linköpings kommun, näringsliv eller universitetet inom idrottsmedicin och/eller studenter ser vi som värdefulla.  

Önskvärd kompetens är inom ett eller flera av följande områden: strategi för tillväxt, affärsutveckling, ekonomi, juridik, kommunikation och/eller erfarenhet från verksamhet som bedrivs på flera platser. Förmåga att göra riskanalys samt väl avvägda val i samband med risker är meriterande liksom erfarenhet från branschen, kommunal verksamhet eller universitetsvärlden.

Personliga egenskaper vi söker är lyhördhet, samarbetsförmåga och flexibilitet. Att du agerar ambassadör för Campushallen ser vi som en självklarhet. 

Styrelseuppdraget innebär att kontinuerlig under året arbeta med olika frågor samt delta på ca tio styrelsemöten. Arbetsbelastningen varierar över tid och beroende på uppdrag men har hittills utslaget per månad varit ca sex timmar. Uppdraget är arvoderat.

Vi vill ha din ansökan senast 14 april mailad till valberedningen@campushallen.se.