Marie L

Motto: "What doesn´t kill you makes you stronger".

Det här visste du inte: Marie är bra på att baka kakor. Cup cakes och drömmar är specialiteterna.

Instruktör i