Sjukgymnast

Vi hjälper dig med en funktionsdiagnos och aktiv behandling av skador eller smärtor som uppstått i rörelseapparaten.

Aktiv behandling innebär oftast modifierad träning och/eller specifik rehabiliterande träning där du själv deltar aktivt i processen mot att fungera utan smärta på din nivå. Vi hjälper dig också med kontakter med andra vårdgivare i de fall det är nödvändigt.

 

 

Vad är sjukgymnastik?

Sjukgymnastik syftar till att förbättra människors hälsa och  rörelseförmåga genom fysisk aktivitet som behandling och som förebyggande insats. Sjukgymnaster arbetar med att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar människans rörelseförmåga som t.ex. kan bero på smärta, stelhet, muskelsvaghet, dålig kondition, andningsbesvär, psykiska eller psykosomatiska problem. De åtgärder som en sjukgymnast rekommenderar i förebyggande eller rehabiliterande syfte bygger på analyser av patientens kroppsliga förutsättningar och besvär, samt hänsyn till psykiska och sociala faktorer.

Sjukgymnasten strävar alltid efter att ringa in roten till smärtan eller problemet snarare än att primärt behandla smärtan. En sjukgymnasts uppgift är att göra patienten medveten om dess kroppsliga resurser och därigenom förbättra möjligheterna att klara det dagliga livets krav. Det dagliga livets krav kan te sig väldigt olika beroende på vem man är och vad man gör i sin vardag. Sjukgymnastens patienter kan vara allt från svårt funktionshindrade människor till idrottare i världsklass. De flesta sjukgymnaster använder sig av en rad olika metoder för smärtlindring, t.ex. akupunktur eller TENS och beordrar även hemträning.

Akut och kronisk smärta är två vanliga anledningar till att besöka sjukgymnast. Andra orsaker kan vara skador uppkomna vid idrott eller andningsbesvär. Sjukgymnaster kan också arbeta i exempelvis idrottslag för att förebygga skador innan de uppkommer. Detta sker genom djup kunskap om skademekanismer, biomekanik och anatomi som leder till insikt om hur skador kan undvikas.

Välkommen!

Personlig träning

MammaMage

Campushallen presenterar nu vår helt egen certifierade MammaMage-tränare! Stärk kroppen före eller efter förlossningen.

Läs mer om MammaMage
Gruppträning

Lär dig gymträning!

För dig som vill börja styrketräna. Grundläggande styrketräning i grupp.

Läs mer och boka
Träning

Missa inte våra personliga tränare!

Personlig träning är ett effektivt och inspirerande sätt att få ut maximalt av din träning!

Läs mer om våra PT