Ansökan för ex-jobb eller projektarbeten på Campushallen

Fyll i vilken utbildning som du/ ni går på.
Fyll i den totala utbildningslängden.
Skriv vilken termin av utbildningen som du/ ni är inne på.
T.ex. exjobb, projektarbete eller annat.
Kontaktuppgifter
Fyll i ditt namn, mobiltelefon nummer och e-post. Avsluta varje namn med ett enterslag.
T.ex. ekonomiska resurser/ tid från personal/ övrigt material/ lokaler m.m.
Hur kan vi ta del av det? Sammanfattning?
Vill du ha en kopia skickad till dig på ansökan så fyller du i den e-post som den ska skickas till här.