Föreningen LSIF

Linköpings studenters idrottsförening, ideell och öppen för alla.
LSIF bildades 1966 och sedan dess utvecklats till att bli en av Linköpings största föreningar för idrott och friskvård. Du som medlem är en viktig del i föreningen!

Linköpings Studenters Idrottsförening (LSIF) är en ideell förening utan vinstintresse. Våra stadgar beskriver hur vår förening fungerar och vad den har för ändamål.

 

Föreningen har som ändamål:

att verka i enlighet med idrottens verksamhetsidé (RF).
att erbjuda ett prisvärt och brett utbud av idrotts- och friluftsaktiviteter av hög kvalitet.
att utveckla verksamheten enligt medlemmarnas önskemål.
att i huvudsak inrikta verksamheten på motionsaktiviteter med bredd och mångfald.
att aktivt arbeta med en förebyggande hälso- och friskvårdsverksamhet.
att som främsta målgrupp ha studerande vid Linköpings universitet, därefter anställda inom universitetet samt allmänheten i linköpingsregionen.

För att kunna inneha träningskort i vår verksamhet behöver du vara medlem i LSIF. Som medlem har du vissa rättigheter och vissa skyldigheter. En av rättigheterna är tex att du har rösträtt på föreningens årsmöte. Föreningen är medlem i SAIF (Sveriges Akademiska Idrottsförbund) och därigenom ansluten till RF (Riksidrottsförbundet).

 

Stadgar

Här hittar du föreningens stadgar.

 

Årsmötesprotokoll, verksamhetsplan & budget

Årligen upprättas en verksamhetsplan och en budget som läggs fram på föreningens vårmöte för beslut. Till vårmötet är alla medlemmar välkomna.

Policy

Vi har i verksamheten fyra policydokument. Nedan kan du läsa hur vi på Campushallen ställer oss i frågor kring, kost, doping, alkohol och tobak samt lika villkor.

Miljö- och samhällsansvar

Campushallen försöker hela tiden utveckla sitt miljö- och samhällsansvarsarbete.
Här kan du läsa mer om vad vi gör och hur vi jobbar med det.

 

Presentation av LSIFs styrelse

Presentation av LSIFs valberedning

 

Historik

Det första konstituerade styrelsemötet i LSIF hölls den 30 november 1966...