Aktiv Student 2014

sep 28, 2014

 

Aktiv Student är ett projekt där vi hjälper dig komma igång med träning samt motivera och inspirera dig till hälsosamma levnadsvanor.

 

 

 

Bli en Aktiv Student tillsammans med andra!

Under 6 månader, 3 november i år till 3 maj nästa år, kommer du tillsammans med 29 andra deltagare arbeta med din träning och hälsa. Genom att kombinera goda träningsmöjligheter i grupp och enskilt, intressanta föreläsningar och workshops, tester och personligt stöd under hela projekttiden, vill vi ge dig möjlighet att bli starkare både fysiskt och psykiskt.

Vem kan ansöka?

Det enda kravet är att du studerar på Linköpings Universitet och är fysiskt inaktiv. Gör slag i saken och anmäl dig idag!

Ansökan

Du ansöker genom att fylla ansökningsformuläret.
För frågor kontakta projektledare Fredrik Gille;
E-post: fredrikg@campushallen.se | Telefon: 013-327 24 25

Sista anmälningsdag är den 12 oktober 2014

Värvningskampanj 

Du som redan är tränande och har ett aktivt träningskort på Campushallen kan få gratis månader genom att värva ansökningar till projektet Aktiv Student. Värva minst två personer som är inaktiva och söker till projektet samt att den sökande namnger dig som värvad i ansökningsformuläret och du får 1 gratis månad. Värvar du ytterliggare två ansökningar så får du fler gratis månader osv. 

Innehåll och kostnad

  • Ett 6 månaders Aktiv Student kort med anpassade gruppträningspass.
  • Ett 6 månaders träningskort med tillgång till hela Campushallens träningsutbud.
  • Hälsotester
  • Föreläsningar om träning, kost och hälsa.
  • Coachning hela projektperioden.
  • Individuella motiverande samtal.
  • Workshops inom träning och hälsa.
  • Styrketräningsinstruktion
  • Inspiration till en hälsosam livsstil.

Allt detta ingår för bara 300kr/månad. (Ordinarie pris 10.000kr)

Bakgrund till projektet Aktiv Student

Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) belyste i en rapport (SFS, 2006) den psykiska ohälsan bland studenterna och ohälsotalens negativa utvecklingskurvor, som visar en ökning av trötthet, sömnbesvär, oro, ängslan och ångest och att dagens studenter befinner sig under stor press.

Det treåriga projektet Aktiv Student startade 2010 med ekonomiskt stöd från Allmänna Arvsfonden och SAIF (Sveriges Akademiska Idrottsförbund). Med dessa två organisationer som stöd bedrev Linköping och tre andra lärosäten i Sverige projektet tillsammans. Aktiva Studenter riktade sig till den grupp studenter som vi normala fall har svårast att nå, nämligen de fysiskt inaktiva. Genom att erbjuda anpassad träning i mindre grupper, workshops, föreläsningar kring hälsa och välbefinnande var målet att deltagare skulle få en förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Efter 4 år med projektet kan vi säga att vi har hittat ett upplägg som fungerar. Resultatet visar att 84 % av de som deltar i projektet är fysisk aktiva 1 år efter projektets slut.

 

Intervjuer med tidigare deltagare:

Sandra Bolin Aktiv Student deltagare år 2012/2013

Varför sökte du till Aktiv Student?
Jag sökte till Aktiv Student på grund av att hälsoskäl medförde att jag behövde ändra min inaktiva livsstil. Därför började jag söka på campushallens hemsida och såg att det söktes deltagare till detta projekt. Efter att jag läst igenom information om projektet valde jag att anmäla mig. Jag tyckte att konceptet verkade vara väldigt bra för mig, då jag efter många tillfällen försökt komma igång med träningen men inte lyckats.

På vilket sett har Aktiv Student hjälpt dig?
Aktiv student har bidragit till att jag idag funnit motivationen till träningen igen. Dels har projektet hjälpt mig hitta träningspass som jag verkligen trycker om att utöva, dels har det bidragit till att jag fått ökad medvetenhet och kunskap kring träning, mat och hälsa. Träning och hälsa har blivit ett stort intresse hos mig. Jag är riktigt glad över att jag kom med och fick ta del av detta projekt. Jag har hittat motivationen, gjort en livsstilsförändring och är numer en aktiv student. 

Skulle du rekommendera någon annan att söka till Aktiv Student? I så fall varför?
Jag skulle absolut rekommendera andra studenter till att söka till projektet. Här får du en chans att hitta motivationen, testa på många nya pass och förhoppningsvis hitta de träningspass som gör att du tycker träning blir roligt. Det genomförs även workshops och föreläsningar inom träning, mat och hälsa vilket gör att du får möjligheten att förbättra dina kunskaper inom dessa ämnen. Du kanske till och med, som jag, utvecklar ett genuint intresse för träning och hälsa som går utöver Aktiv Students ramar. 

 

Morgan Persson Aktiv Student deltagare år 2011/2012

Varför sökte du till Aktiv Student?
Jag hade varit inaktiv sedan gymnasiet och haft svårt att komma igång. Jag läste informationsbroschyren och kände att det här var något för mig. Jag var lite skeptisk innan vi började och var rädd att det var ett koncept likt ”Biggest -Loser”. Jag hade fel! Upplägget var utefter mina egna villkor, kort och gott ett bra koncept! Jag rekommenderar alla som funderar på att söka att söka!

På vilket sett har Aktiv Student hjälpt dig?
Aktiv Student har absolut bidragit till att jag har komma igång med min träning. Vi fick testa på många olika träningspass samt att jag känner att jag har fått en ökad kunskap kring träning och hälsa. Genom olika föreläsningar och workshops lärde jag mig saker som jag inte hade en aning om.

Skulle du rekommendera någon annan att söka till Aktiv Student? I så fall varför?
Absolut! Du får en ökad kunskap kring träning och hälsa samt att du kommer få träffa många trevliga människor, vi fick en bra sammanhållning i vår grupp. Alla som deltar har liknande förutsättningar och alla var vi nybörjare på ett sätt. Det var en trygghet att få göra bort sig och skratta tillsammans.

 

Etiketter: aktiv student